=TERM=

TAYANCAMP BOARD เขตปลอดสุภาพชน

โปรด Enable Cookie and Reload มิฉะนั้นจะเข้าข้างในไม่ได้


"โปรดทำความเข้าใจ กติกา สากล"

    สหรัฐผู้ให้กำเนิดInternet ได้ระบุว่า Website คือเขตการนำเสนอเสรี แต่ทั้งนี้ ผู้ให้บริการ จะต้องมีการกำหนดนโยบาย (policy), ข้อตกลง (agreement) และ ขอบเขตของการให้บริการ (term and condition) ระหว่าง ตัวผู้ให้บริการ และ ผู้ใช้บริการ ทางสหรัฐได้บ่งบอกไว้ชัดเจนแล้วว่า ผู้ที่จะใช้บริการ จะต้องยอมรับในกติกาของผู้ให้บริการ ทุกเงื่อนไข และ ทำตามโดยเคร่งครัด โดยกติกาของผู้ให้บริการ สามารถนำมาใช้อ้างในกรณีเกิดข้อพิพาทได้

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ "ตาย่านแค้มป์บอร์ด"

1. สงวนสิทธิ ห้ามส่งข้อความ หรือรูปภาพ พาดพิง ถึง สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เด็ดขาด เราเก็บหลักฐาน ไว้เป็นพิเศษ
2. ผู้ที่จะเข้าไปได้ ต้องมีอายุครบ 18 ปี และมีสติสามารถควบคุมตัวเองได้เป็นอย่างดี
3. ไม่สนับสนุน ให้ใช้บอร์ด เป็นที่ซื้อขาย พูดคุย เรื่องยาเสพติดทุกชนิด
4. ข้อความทั้งหมด และ ชื่อบุคคลที่ถูกพาดพิงถึง ในบอร์ด ไม่สามารถยึดถือเป็นเรื่องจริงได้
5. ไม่หลงชื่อ คำชักชวนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ โทรสาร Pager ICQ หรือแม้แต่ email ถ้าท่านอยากลองติดต่อ เป็นเพื่อน กับ บุคคลเหล่านั้น โปรดพูดจาด้วยคำที่สุภาพก่อนเสมอ ทั้งนี้เนื่องจาก อาจจะมีการกลั่นแกล้งกันได้
6. ห้ามใช้หรือส่งข้อความที่สร้างความแตกแยกในหมู่คณะ
7. ห้ามใช้หรือส่งข้อความที่บ่อนทำลายบอร์ด
8. ห้ามใช้หรือส่งข้อความที่ซ้ำๆซากๆ ในหลายๆ กระทู้ รวมทั้งการรบกวนสมาชิก
9. ทางเราจะไม่ลบข้อความใดๆ จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นอย่างแท้จริง
10. ข้อความต่างๆภายใน บอร์ด เกิดจากผู้ใช้บริการ ส่งข้อความเข้ามา โดยไม่มีการกลั่นกรอง ทางเราไม่มีสิทธิ์ที่ต้องรับผิดชอบ ถ้าตรวจพบปัญหา ทางเราจะดำเนินการแก้ไข อย่างเร็วที่สุด
11. ข้อความประกาศ จากทีมงานจะลงชื่อ TeamC เท่านั้น อย่าได้หลงเชื่อบุคคลแอบอ้าง
12. บอร์ดหลุดโลกนี้ หรือกลุ่มสังคมใดๆ จะมีจารีตประเพณี กฎมารยาท คุณควรจะทำความเข้าใจ ซึ่งบางอย่างไม่จำเป็น ต้องบอกกล่าวเป็นข้อความ
13. ทางเราขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการทุกอย่าง รวมถึงแก้ไขกฎ โดยมิต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า และไม่จำเป็นต้อง ประกาศในที่นี้แต่อย่างใด ( กฎสากลที่ทุกwebใช้ )

*** อนุญาติให้โพสการเมืองวันพุธได้ชั่วคราว

ขอให้เข้าใจว่า

    ที่นี่คือ "บอร์ดลวงโลก" หรือ "เขตปลอดสุภาพชน" จะมีคำไม่เหมาะสม ถ้าท่านรับไม่ได้ โปรดกลับออกไป จุดประสงค์ ของ Webmaster ทำที่นี่ขึ้นมา เพื่อให้เพื่อนๆ ที่เหน็ดเหนื่อยจากเรียนและทำงาน ได้ระบายครับทั่น!!! ที่นิ่เป็นพื้นที่พิเศษ ที่มี แนวคิดเฉพาะแบบ แต่ละสังคมย่อมไม่เหมือนกัน ทางเราไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ ต่อความเสียหายใดๆทั้งสิ้น ที่จะเกิดขึ้นใน สถานที่นี้ ข้อ ความทั้งหมดไม่สามารถใช้อ้างอิงถึงบุคคลใดๆได้ สำหรับผู้ที่เข้าไปชมแล้ว เกิดมีความคิดไม่ตรงกับเรา หรือรับ ไม่ได้ โปรดเข้าใจว่า คุณได้ยอมรับข้อตกลงแล้ว จึงไม่มีสิทธิที่จะโต้แย้ง หรือ มีความคิดต่อต้าน แต่จงคิดว่าโลกนี้มันมีอะไร ที่แตกต่าง ดั่งเช่นนิทานนี้

    Once upon a time.... มีชายคนนึง เป่าปี่ ได้ไพเราะมาก เมื่อเดินเป่าปี่ผ่านไปยังบ้านใคร ก็จะมีผู้คนออกมาเต้นรำ ด้วยเสมอ ครั้นชายหูหนวกคนหนึ่ง เดินผ่านมา เห็นชาวบ้านเต้นรำกัน ก็นึกว่าคนพวกนี้บ้ากันหมด แล้วก็เดินจากไป.....

    ตราบใดที่ท่านคลิก Enter เพื่อเข้าไปใช้บริการ หลุดโลกบอร์ด "เขตปลอดสุภาพชน" เราจะถือว่าท่านได้ยอมรับกฎกติกาของ สถานที่แห่งนี้ (ซึ่งเป็นกฎกติกาสากลที่ใช้กันทั่วโลก) โดยจะไม่มีข้อโต้แย้งภายหลัง และ ถ้าท่านยอมรับ กฎกติกาสากลไม่ได้ โปรดคลิก   Exit (DO NOT CONTINUE IF YOU ARE EASILY OFFENDED )Exit Enter


(c) 1998-2020 Tayancamp. All rights reserved.